STRAATSBURG - Geloof mag niet worden misbruikt als voorwendsel voor aanslagen op mensen, scholen, moskeeën of kerken. Mensen met verschillende geloven kunnen in Europa uitstekend naast elkaar leven. Islam is niet het onderwerp, zei premier Balkenende woensdag tot het Europees Parlement in Straatsburg.

De premier zei dat Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog grote groepen heeft opgenomen uit vele landen. Sommigen omdat ze werden vervolgd, ander of omdat ze welkom waren voor de arbeidsmarkt. "Hun bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving is groot en wordt gewaardeerd. Nu horen ze bij ons: zij en hun familieleden. Dat vraagt aandacht en inspanningen van beide kanten, zoals het respecteren van de spelregels voor vrijheid van meningsuiting en geloof en voor democratie."

Borrell

Balkenende reageerde hiermee op de woorden van parlementsvoorzitter Borrell maandag. Die had gezegd dat de recente gebeurtenissen in Nederland van betekenis zijn voor de gehele Europese samenleving. "Ik geef u daarin volkomen gelijk", zei de premier.

"Nederland is ervan overtuigd dat we beter moeten samenwerken bij de terrorismebestrijding. De felle reacties en tegenreacties op de moord op Theo van Gogh lieten nogmaals zien dat er spanning zit in de samenhang in onze samenlevingen. Ook in Europa moeten we van elkaar leren op het terrein van de integratie van minderheden."

Balkenende was in het Europees Parlement om verslag te doen van de Europese top van regeringsleiders eerder deze maand in Brussel.