BANGKOK - Meer dan 15.000 dier- en plantensoorten worden met uitsterven bedreigd. Ondanks tal van beschermingsmaatregelen staat een op de drie amfibieën en bijna de helft van alle zoetwaterschildpadden op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten die de internationale natuurorganisatie IUCN woensdag publiceerde.

Daarnaast wordt gevreesd voor het voortbestaan van een op de acht vogelsoorten en een kwart van alle zoogdieren. Op de lijst staan ook meer dan 8000 plantensoorten.

In werkelijheid is de situatie nog erger, aldus het IUCN. De lijst meldt 15.589 bedreigde soorten, maar omdat slechts een fractie van de bekende soorten is onderzocht, is dit "een grote onderschating van het echte aantal", aldus Craig Hilton-Taylor, verantwoordelijk voor de samenstelling van de lijst.