AMSTERDAM - Nederlandse leraren staan meer uren per week voor de klas en verdienen minder per uur dan hun collega's in het buitenland. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek naar de positie van docenten in een aantal Europese landen, de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland.

Econoom I. Waterreus aan de Universiteit van Amsterdam verrichtte het onderzoek in opdracht van het Centraal Planbureau. Uit zijn bevindingen blijkt dat Frankrijk en Duitsland geen lerarentekort kennen. Docenten verdienen daar een salaris dat kan concurreren met het loon van hoger opgeleiden in andere sectoren. Maar volgens Waterreus kan de relatief hoge werkloosheid in die landen ook een verklaring zijn.

Nederland kent volgens de onderzoeker relatief veel deeltijd-docenten. Hij stelt voor om het voltijd werken voor leraren attractiever te maken door bijvoorbeeld een bonus of een premie voor overwerk in te voeren. Daarnaast noemt hij het invoeren van bonussen voor academici en minder lesuren voor beginners tegen een volledig salaris als maatregel tegen het lerarentekort. Een algemene salarisverhoging is volgens Waterreus te duur en niet effectief.