Vakbonden en belangenorganisaties rond de politie en het leger pleiten ervoor dat een nieuw kabinet inzet op samenwerking tussen leger, politie, bijzondere opsporingsambtenaren en inlichtingendiensten. 

"De specifieke kracht en expertise van diensten moet beter benut worden", stellen de organisaties die zich verenigd hebben in de zogenoemde Coalitie voor Veiligheid. 

Volgens Marc de Natris van de bond voor marineofficieren gaat het om de schaarse middelen en hoe die het beste kunnen worden ingezet. Als voorbeeld noemt hij het werk van de Marechaussee op Schiphol. "Moet de Marechaussee daar al het werk doen of kan de Landmacht daaraan ook een bijdrage leveren?"

In de Coalitie voor Veiligheid zijn twaalf vakbonden en belangenorganisaties van krijgsmacht, politie en justitie vertegenwoordigd. Volgens de coalitie staat de sector "onder druk" en dient het manifest als een "oproep om te vernieuwen."

De meeste partijen beloven na de verkiezingen meer geld voor Defensie en Justitie uit te trekken.