DEN HAAG - Minister Donner (Justitie) mag van de rechter het gevangenisregime versoberen om geld te besparen. De rechter in Den Haag heeft dinsdag de eis afgewezen van bijna duizend gedetineerden die een kort geding hadden aangespannen.

De gedetineerden hebben sinds oktober te maken met een versoberd regime, wat betekent dat zij minder activiteiten kunnen doen en meer uren per dag in hun cel moeten zitten. Uit onvrede hierover voerden gedetineerden in diverse gevangenissen actie.

Aantasting rechten

De gedetineerden spanden het kort geding aan, omdat zij vinden dat hun rechten worden aangetast. "Als de rechter een vonnis uitspreekt, moet voor de gedetineerde duidelijk zijn waar hij aan toe is. Door het versoberde regime krijgen gevangenen achteraf een zwaardere straf opgelegd", verwoordt advocaat A. van der Biezen de grieven.

Van der Biezen geeft verder aan dat het resocialisatieproces van gedetineerden in gevaar komt als zij minder uren mogen besteden aan activiteiten. Daardoor zou de kans op recidive groter worden.

Verzwaring

De rechter erkent dat de gevangenen het zwaarder hebben gekregen door de versobering. Het is echter niet gezegd dat die verzwaring zo erg is dat een rechter in een strafzaak zou besluiten een lagere straf op te leggen. Het stond de minister daarom vrij om dit besluit te nemen. Verder gaat het om een tijdelijke maatregel. Minister Donner heeft aangegeven dat "de maatregel niet voor een langere periode wordt gehandhaafd", aldus de rechter.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie is tevreden met de uitspraak. Die bevestigt volgens DJI dat de versoberingsmaatregelen "rechtmatig, zorgvuldig, na advies en in overleg met het personeel zijn doorgevoerd". De dienst zal verder gaan op de ingeslagen weg.