DEN HAAG - Minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) ziet geen enkele reden om godslastering en belediging harder aan te pakken dan nu al mogelijk is, zoals zijn collega Donner (Justitie) wil. Hij heeft dat Donner maandag laten weten, zo meldde zijn woordvoerder. Het kabinet heeft immers onlangs het standpunt ingenomen dat dit soort zaken in Nederland al goed geregeld zijn.

De Graaf heeft Donner maandag nog eens herinnerd aan de Nota Grondrechten in een Pluriforme Samenleving van mei dit jaar. Daarin staat onder andere dat een op zich zelf kwetsende of grievende uitlating niet per se beledigend is "indien zij haar grond vindt in de geloofsovertuiging van de verdachte en bijdraagt aan het maatschappelijk debat."

Goedgekeurd

Het kabinet heeft die nota destijds goedgekeurd. Dat geldt volgens de woordvoerder van De Graaf niet voor de brief die de ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken) vorige week naar de Tweede Kamer stuurden. In die brief wordt gerept van een "mogelijke aanpassing strafbaarstelling belediging en godslastering."

Dat is dus in strijd met het standpunt dat het kabinet in mei innam, aldus de woordvoerder van De Graaf.