De Duitse Martin Schulz heeft zondag tijdens zijn presentatie als kandidaat van de SPD voor het bondskanselierschap gezegd dat hij een eerlijke verdeling van vluchtelingen over de lidstaten van de EU zal nastreven. De nieuwe leider van de socialisten is bereid daar financiële consequenties aan te verbinden.

Als landen blijven weigeren hun bijdrage te leveren, dan moet de nieuwe bondsregering solidariteit maar proberen af te dwingen door te dreigen met korting op hun budget, aldus Schulz.

Hij zei dat Duitsland al solidair is, ook financieel. De EU zelf moet "leveren" op het gebied van de beveiliging van de buitengrenzen en de Europese immigratiewetgeving.

"Een humane vluchtelingenpolitiek moet beginnen bij de oorzaak van de vlucht", aldus Schulz. Het is daarom voor de Europese en Duitse buitenlandpolitiek zaak het vredesproces in Syrië te bevorderen en oplossingen te vinden voor de problemen in Afrika.

De SPD'er hekelde de christendemocraten van de CSU die de Duitse belangen tarten door "hardop te pleiten" voor afschaffing van de Europese solidariteit en door te proberen bij de Hongaarse premier Viktor Orbán "in het gevlei te komen en hem toe te juichen".

SPD-kandidaat Schulz wil van Duitsland stabiele factor maken
SPD-kandidaat Schulz wil van Duitsland stabiele factor maken