DEN HAAG - Het kabinet morrelt niet aan de bestaande afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. "Beweging bij het kabinet op dit punt krijgt u niet", hield staatssecretaris Wijn (Financiën) maandag de Tweede Kamer voor tijdens de behandeling van het belastingplan voor volgend jaar.

In de Kamer was daarover verwarring ontstaan na een interview van minister Dekker (VROM) in de Volkskrant. Zij zegt daarin in de volgende regeerperiode de hypotheekrenteaftrek ter discussie te willen stellen. "Ik pleit dan wel voor een fundamenteel onderzoek, waarbij de hele woningmarkt wordt betrokken", aldus Dekker. Wijn benadrukte dat het huidige kabinet niets zal veranderen aan de aftrek. Aan een discussie over dat onderwerp heeft hij geen behoefte.

Impliciet oordeelde de CDA-staatssecretaris hard over zijn VVD-collega in het kabinet. "Minister Dekker heeft in ieder geval één goede opmerking gemaakt in het interview, namelijk dat dit kabinet niets zal veranderen."

Wijn wees de Kamer erop dat het kabinet al heeft toegezegd begin 2005 met twee nieuwe notities over de woningmarkt te komen. Een ervan is een actualisering van alle aspecten van de hypotheekrenteaftrek die al in de miljoenennota van 2001 verschenen. Een andere notitie gaat over het bevorderen van het woningbezit. Daarnaast komt nog voor het einde van dit jaar een advies van de VROM-raad over het woningbezit.

Aftrek

"U kunt alle feitelijke informatie krijgen die u wilt, maar een keuze moet u zelf maken", hield Wijn voorstanders van aanpassing van de hypotheekrenteaftrek voor. De staatssecretaris maakte duidelijk het "vervelend" te vinden dat er door nieuwe discussies over de aftrekpost onzekerheid kan ontstaan bij burgers die op het punt staan een huis te kopen.

In de Kamer kreeg minister Dekker meer steun dan verwacht voor haar fundamenteel onderzoek. Behalve PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie en SGP sloot ook coalitiepartij D66 zich er maandag bij aan.