VOORBURG - Het aantal sterfgevallen is in januari het hoogst. In die maand gaan gemiddeld 430 mensen per dag dood. Vergeleken met september (350) is dat aantal ruim eenvijfde hoger, blijkt uit onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft gepubliceerd.

Hart- en vaatziekten, longziekten en dementie zijn de drie belangrijkste oorzaken voor het hoge aantal sterfgevallen in de wintermaanden. In januari en december ligt het aantal personen dat aan een hart- of vaatziekte sterft, 13 procent boven het gemiddeld. In augustus 11 procent eronder.

Het aantal sterfgevallen als gevolg van longziekten zoals longontsteking of cara varieert nog sterker per maand. In januari ligt het aantal overlijdens als gevolg van zo'n ziekte veel hoger dan in september (1500 tegen 900). Als zich een forse griepepidemie voordoet, zorgt dat voor nog grotere verschillen. In januari 2000 stierven bijvoorbeeld 2500 mensen door een aandoening aan de luchtwegen.

Dementie

Vooral de fysieke complicaties van dementie leiden in de wintermaanden vaker tot de dood. Maar dit geldt ook voor de tropisch warme zomermaanden zoals augustus 2002, 2003 en 2004. Voor het onderzoek heeft het CBS de cijfers van de laatste tien jaar verzameld.