DEN HAAG - PvdA-fractieleider Wouter Bos heeft dinsdag in een fractievergadering van de PvdA in de Tweede Kamer gedreigd om af te treden. PvdA-Kamerlid Klaas de Vries schrijft dit in zijn weblog. Aanleiding was een discussie over de gekozen burgemeester.

Een meerderheid van de fractie liet merken dat zij tegen de grondwetswijziging wilde stemmen, die regelt dat burgers de burgemeester rechtstreeks kunnen gaan kiezen. Maar Bos wilde per se dat de PvdA de wijziging van de grondwet zou steunen, en daarmee ook de regeringscoalitie. Uiteindelijk stemden slechts vier PvdA-politici tegen. De meerderheid van de Kamer stemde voor, waarmee Bos zijn zin kreeg.

Mooi democratisch

Onder de tegenstemmers was ook Klaas de Vries zelf. In zijn weblog schrijft hij over de discussie in de fractie: "Mooi democratisch dus. Bijna een jaar lang discussiëren in de PvdA (...). En het eindigt waarmee het begon, een machtswoord."

Als minister van Binnenlandse Zaken verdedigde De Vries in 2001 een wetsvoorstel dat gemeenteraden het recht gaf om een voordracht te doen bij een (her)benoeming van een burgemeester. Dat was een tussenstap op weg naar de direct gekozen burgemeester.

In een referendum onder PvdA-leden stemde de meerderheid voor een door de gemeenteraad gekozen burgemeester.