DEN HAAG - Om te voorkomen dat er een financieringstekort ontstaat moet het nieuwe kabinet bijna 4 miljard euro bezuinigen. Voor een overschot en meer uitgaven voor zorg en onderwijs zijn extra bezuinigingen noodzakelijk.

Een groepje topambtenaren van de departementen van Financiën, Economische Zakenen Sociale Zaken schrijft dat in een advies dat donderdag aan informateur Donner wordt overhandigd.

De ambtenaren, verenigd in de Centraal Economische Commissie (CEC), becijferen dat er zonder nader ingrijpen een financieringstekort zal ontstaan van 0,8 procent.

Vrijwel alle politieke partijen geven in hun verkiezingsprogramma's aan dat ze een tekort hoe dan ook willen vermijden. Ze streven zelfs naar een financieringsoverschot van 1 procent om de oplopende kosten van de vergrijzing de komende jaren op te kunnen vangen.

Spaarpotje

Om dat in 2006 te bereiken, adviseren de ambtenaren om 6,5 tot ,5 miljard euro te bezuinigen. Naast geld dat nodig is voor een begrotingsoverschot, blijft er dan volgens de topambtenaren nog 2 tot 4 miljard over voor extra uitgaven voor onder meer zorg, onderwijs en veiligheid en voor lastingverlichting van 1 à 3 miljard.

Het CEC schrijft verder dat het van belang is een 'spaarpotje' van ongeveer een half miljard te behouden voor eventuele tegenvallers.

De ambtenaren wijzen de WAO aan als post waar mogelijk geld vrij te maken is.