DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat Nederland per 2008 geen imams uit het buitenland meer toelaat. Over uiterlijk vier jaar mogen de moskeeën dan alleen voorgangers aantrekken die in Nederland hun imamopleiding hebben gevolgd. De Kamer wil dat het kabinet zich actief gaat bemoeien met de opzet van zo'n imamopleiding. Die bestaat nu nog niet in Nederland.

Een voorstel daartoe van de PvdA wordt gesteund door in elk geval het CDA, VVD en GroenLinks. De honderden moskeeën in Nederland halen hun imam meestal uit het buitenland waarna ze na enige jaren weer vertrekken. De Kamer vindt dat niet goed en wil dat imams meer binding hebben met de Nederlandse samenleving.

Geen motie

De PvdA bracht de motie uiteindelijk niet in stemming, omdat dit het terrein is van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie. Zij was donderdag niet aanwezig bij het debat over de moord op Theo van Gogh. Verder wees minister Donner (Justitie) erop dat het voorstel discriminerend is als het tot imams beperkt is. Het zou om alle geestelijke bedienaren moeten gaan.

Verder wil de Kamer dat haatzaaien en geweldsoproepen via buitenlandse radio- en televisiezenders wordt tegengegaan. Nederland moet bekijken of zenders die zich daaraan schuldig maken, kunnen worden geweerd uit Nederland. Op het Kamerlid Lazrak na, stemde de hele Kamer in met dit voorstel van de LPF.

GroenLinks

Een voorstel van GroenLinks om ook gewone burgers bescherming door de rijksoverheid te bieden als zij bedreigd worden, haalde geen meerderheid. Het CDA en de PvdA stemden tegen. Nu vallen alleen specifieke groepen, zoals politici, daar onder en krijgen bijvoorbeeld bedreigde opiniemakers via de lokale autoriteiten beveiliging. Volgens minister Donner van Justitie maakt dit echter niets uit voor de kwaliteit van de beveiliging.

Tweede-Kamervoorzitter Weisglas sloot het debat diep in de nacht af door het VVD-Kamerlid Hirsi Ali namens de hele Kamer sterkte en kracht toe te wensen. ,,We hebben haar gemist in dit debat en hopen haar snel weer te zien.''