DEN HAAG - Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) heeft donderdagnacht het Tweede-Kamerdebat over de moord op filmmaker Theo van Gogh politiek overleefd. Uiteindelijk kreeg de VVD-bewindsman het vertrouwen van zijn partijgenoten in de Tweede Kamer voor zijn aanpak van het moslimterrorisme.

In aanloop en tijdens het debat had VVD-fractievoorzitter Van Aartsen veel kritiek op het onderzoek naar de verdachte van de moord, Mohammed B., en op de in zijn ogen ,,lakse'' houding van Remkes.

Warrig

Bovendien kwam er kritiek op de ,,warrige'' uitleg van de VVD-minister tijdens het debat. Na intern beraad besloten de VVD'ers dat Remkes weliswaar niet ,,de schoonheidsprijs'' verdiende, maar dat hij niet hoefde af te treden.

Kort daarvoor was er ook overleg nodig geweest tussen de fractievoorzitters van de coalitiepartijen CDA, VVD en D66. CDA en D66 zagen sowieso geen reden het werk van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) de verantwoordelijke minister zwaar aan te rekenen.

Kritiek

Vanuit de Kamer was er veel kritiek op de handelwijze van de AIVD Mohammed B., de verdachte van de moord op Van Gogh, niet intensief te volgen. Daarnaast vroegen zich velen zich hardop of Theo van Gogh niet beter beveiligd had moeten worden, zoals dat wel voor het VVD-Kamerlid Hirsi Ali gold. Beiden waren betrokken bij de controversiële film Submission, over de mishandeling van moslimvrouwen.

Donner en Remkes hielden vol dat vooraf niet in te schatten viel dat Van Gogh werkelijk gevaar liep. De minister van Justitie nam het bovendien op voor de AIVD. Van een blunderend optreden was volgens hem geen sprake. Donner wees erop dat de dienst de afgelopen tijd verscheidene radicale moslims heeft laten arresteren. ,,Er wordt met groeiende effectiviteit gewerkt.''

Niet te voorkomen

De moord op Van Gogh was volgens het kabinet niet te voorkomen geweest. ,,Mohammed B. was geen frisse jongen'', betoogde Remkes, maar er kon niet worden voorzien dat hij het op Van Gogh had gemunt. ,,De AIVD heeft, in redelijkheid oordelend, gedaan wat er gedaan moest worden.'' Remkes had echter grote moeite de Kamer hiervan te overtuigen. Behalve VVD bleven vooral PvdA en GroenLinks erg sceptisch over de argumenten van de minister.

In de Kamer bestaat brede steun voor een serie maatregelen die het kabinet wil nemen om het radicale terrorisme beter te bestrijden. Het gaat onder meer om extra geld voor de AIVD, extra middelen voor het beveiligen van personen en objecten en mogelijkheden om radicale moskeeën te sluiten of haatzaaiende imams te weren of uit te zetten. Ook wil het kabinet personen met een dubbele nationaliteit die zich schuldig maken aan terroristisch geweld, hun Nederlanderschap ontnemen.

Bijna alle fracties pleitten voor aanvullende maatregelen. CDA-fractieleider Verhagen wil maatregelen als op internet vanuit Nederland haatzaaiende of opruiende teksten worden gepubliceerd.