DEN HAAG/ WILLEMSTAD - De gemengde commissie die de regeringen van de Nederlandse Antillen en Nederland voorstellen zou doen over een aanpak van Antilliaanse risicojongeren, heeft geen advies kunnen formuleren. Dat heeft de gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen, P. Comenencia, donderdag bevestigd.

De commissie, die twee maanden geleden werd gevormd, zou vrijdag met een advies komen. Dat is niet gelukt. De voorstellen van Nederlandse zijde voor een toelatings- en verwijderingsregeling waren onacceptabel voor de Antilliaanse leden van de commissie, aldus Comenencia.

Volgens de woordvoerster van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) heeft de Antilliaanse premier Ys de stekker eruit getrokken. Die zou het mandaat van de onafhankelijke commissie hebben ingetrokken omdat die "buiten de gestelde kaders is gegaan" door ook te praten over migratiemaatregelen. Verdonk, die samen met haar collega De Graaf (Koninkrijksrelaties) aan de wieg stond van de commissie, betreurt de mislukking, aldus de woordvoerster.

Verdonk

Nu het advies er niet komt, gaat de reis van Verdonk naar de Antillen niet door. Volgens Comenencia is de belangrijkste reden voor de bewindsvrouwe om naar de Antillen te gaan, vervallen. Verdonk zou zaterdag vertrekken, onder andere om het advies op de Antillen te bespreken.

De commissie bestond uit drie Antilliaanse en drie Nederlandse leden en een tweekoppig presidium. De opdracht was een advies te formuleren voor een effectieve aanpak om te voorkomen dat Antilliaanse jongeren in Nederland afglijden.

Premier Ys

De Antilliaanse premier Ys vindt het vreemd dat hem wordt verweten de stekker eruit getrokken te hebben. "De taak van de commissie was nooit om te praten over toelatings- of verwijderingsregelingen. Het doel was te komen met alternatieven voor de aanpak van de Antilliaanse probleemjongeren in Nederland", aldus Ys. "Ik heb vanaf het begin duidelijk gemaakt dat mijn regering nooit zal instemmen met migratiebeperkende maatregelen."

Volgens Ys kan dat niet eens binnen het koninkrijksverband, waar vrij verkeer van mensen geldt. Bovendien past het ook niet binnen de relatie die Nederland en de Antillen met elkaar hebben, aldus de premier. "Maar nu komt een ongeschoolde Italiaan Nederland probleemloos binnen, maar een Antilliaan niet. Het is ongehoord dat er richting de Antillen gediscrimineerd wordt", vindt Ys.