DEN HAAG - Een kwart van de werknemers van scholen in het voortgezet onderwijs kampt wel eens met agressie en geweld. Ruim eenderde van de scholen heeft te weinig aandacht voor het onderwerp. In het basisonderwijs neemt ruim 20 procent van de scholen onvoldoende maatregelen tegen agressie en geweld.

Dat blijkt uit onderzoeken die de Arbeidsinspectie heeft uitgevoerd. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bracht de resultaten donderdagmorgen naar buiten.

Arbo

De inspecteurs keken naar de manier waarop scholen de Arbowet naleven als het gaat om werkdruk en agressie en geweld tegen werknemers. Dat zijn in het onderwijs belangrijke oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Tussen september 2003 en juli 2004 werden op 402 basisscholen en 591 scholen voor voortgezet onderwijs controles uitgevoerd. De meeste scholen in het voortgezet onderwijs voeren op de één of andere manier wel beleid rondom agressie en geweld. Maar dat is volgens de Arbeidsinspectie vaak onvolledig en mist in veel gevallen zijn uitwerking.

Aandacht

In ruim eenderde van de scholen is er te weinig aandacht voor agressie en geweld. Verder is gebleken dat er op drie van de tien scholen onvoldoende aandacht is voor de werkdruk van leerkrachten. Het management van de scholen geeft onvoldoende prioriteit aan een structurele aanpak van agressie en geweld tegen werknemers, stelt de Arbeidsinspectie als conclusie.

Een op de zes ondervraagde werknemers wordt in ernstige mate blootgesteld aan agressie en geweld. Het gaat daarbij niet alleen om ernstige incidentele gevallen, maar ook om allerlei andere vormen van agressie en geweld waar ze regelmatig mee te maken hebben.