DEN HAAG - Het kabinet gaat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) uitbreiden. Ook komt er extra geld voor persoons- en objectbeveiliging. Van personen met een dubbele nationaliteit kan in de toekomst de Nederlandse nationaliteit worden afgenomen. Moskeeën die in strijd handelen met de openbare orde kunnen worden verboden.

De ministers Donner (Justitie), Remkes (Binnenlandse Zaken) en Verdonk (Vreemdelingenzaken) hebben deze maatregelen aangekondigd in een brief over de moord op Theo van Gogh, die het woensdagavond laat naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Kamer debatteert donderdagmiddag over deze brief.

Het kabinet ziet meerdere invalshoeken om in Nederland het gewelddadige moslimextremisme tegen te gaan. Zo moet voorkomen worden dat een radicale ideologie verspreid wordt in moskeeën en door imams.

Moskeeën moeten verboden kunnen worden en kwalijke imams of andere buitenlandse personen met dergelijke bedoelingen, worden geweerd of uitgezet.

In de brief staat dat filmmaker Theo van Gogh op basis van de informatie die er was niet anders beveiligd had moeten worden. Wel was sprake van bedreigingen aan het adres van Van Gogh, maar die waren volgens de beide bewindsmannen "zodanig algemeen van karakter" dat er geen aanleiding was concrete maatregelen te nemen.

Mohammed B.

De verdachte van de moord op filmmaker Theo van Gogh, Mohammed B., was voor de aanslag al een bekende bij politie, justitie en veiligheidsdienst. In augustus 2002 kwam Mohammed "zijdelings" in beeld bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Uit onderzoeken kwam naar voren dat hij "ondersteunend" optrad voor de kernleden van een groep radicaliserende moslims, die bekend stond onder de naam Hofstadgroep: een netwerk van personen die voor een belangrijk deel in Amsterdam verbleven.