DEN HAAG - Nader onderzoek wijst uit dat er tot nu toe niet te veel dioxine in vlees van varkens zit. Desondanks maakte het ministerie van Landbouw dinsdag bekend dat het nog eens 76 veehouderijen uit voorzorg heeft geblokkeerd. In totaal zijn nu 197 bedrijven 'op slot', die 'besmette' aardappelschillen als veevoer betrokken.

Ondertussen blijven alarmerende uitslagen uit. Vrijdag bleek dat de eerste drie monsters geen te hoog gehalte dioxine bevatten. Bij een tweede serie van vijf monsters zijn evenmin normoverschrijdingen geconstateerd.

Maar zolang nog onderzoeken lopen, heeft minister Veerman van Landbouw besloten geen geblokkeerde bedrijven vrij te geven.