DEN HAAG - Uitlatingen van minister Remkes (Binnenlandse Zaken) over zijn collega Donner van Justitie zijn slecht gevallen. Premier Balkenende bestempelde het gekissebis binnen zijn kabinet als Haags gedoe. Verscheidene Tweede-Kamerfracties, waaronder coalitiepartij D66, reageerden ontstemd.

Remkes zei in NRC Handelsblad van maandag dat Donner niet ver genoeg wil gaan bij het aanpassen van wetten aan de terreurdreiging. Volgens D66-fractievoorzitter Dittrich "geeft dat geen pas". "Nederland is in de problemen en dan gaat de minister die verantwoordelijk is voor de AIVD, zitten zwartepieten. De bevolking zit te wachten op maatregelen, niet op ministers die rollebollend over straat gaan. Dit is typisch Haags spel."

Spoeddebat

Dittrich zal zijn kritiek naar voren brengen in het spoeddebat over de moord op cineast Theo van Gogh, dat waarschijnlijk woensdag plaatsvindt.

Premier Balkenende noemde de kwestie in het NOS Journaal "Haags gedoe over wie nu wat zegt". In zijn ogen moet de aanpak van geweld voorop staan.

Goede voorbeeld

Tweede-Kamervoorzitter Weisglas onderschreef in het tv-programma Nova het standpunt van de minister-president. "Het kabinet moet het goede voorbeeld geven en geen onderlinge verdeeldheid laten zien."

Ook GroenLinks reageert gepikeerd op de uitspraken van Remkes. Fractieleider Halsema noemt het "treurigmakend zoals Remkes blijk geeft van falend crisismanagement en politiek amateurisme". Volgens haar zoekt Remkes "steun via de media, omdat hij in het kabinet een conflict heeft". Halsema noemt dat "een zwaktebod".

Beschamende vertoning

In Nova sprak PvdA-Kamerlid Van Heemst van een beschamende vertoning. "Verdeeldheid over terrorismebestrijding past niet." In NRC Handelsblad zei VVD'er Remkes onder meer dat CDA'er Donner (coördinerend bewindspersoon voor terreurbestrijding) "sneller de neiging" heeft grenzen van bestaande wetten te onderstrepen. "Ik zeg dan: maar die kun je toch veranderen als je een probleem moet oplossen", aldus Remkes.

Kringen rond het kabinet ontkennen overigens dat Remkes en Donner een conflict zouden hebben over de wenselijkheid van stappen tegen de omstreden El-Tawheed-moskee in Amsterdam. Binnen het kabinet bestaat hierover overeenstemming, maar het gaat erom dat de maatregelen ook juridisch haalbaar zijn, aldus een bron.