AMSTERDAM - De invoering van het wegblijftarief heeft bij het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam geleid tot kortere wachttijden. Per maand kunnen ongeveer driehonderd mensen meer worden geholpen. Sinds de invoering daarvan op 1 juli is over de eerste drie maanden het aantal patiënten die niet op een afspraak verschijnen, gedaald van 2,5 naar 2,2 procent.

Dit heeft het ziekenhuis maandag laten weten. Het BovenIJ ziekenhuis hoopt het aantal 'spijbelende' patiënten binnen een jaar te kunnen halveren. Alleen wanneer uiterlijk 24 uur vantevoren de afspraak is afgezegd, hoeft de patiënt de boete van 20 euro niet te betalen.

Het hanteren van het wegblijftarief levert het ziekenhuis geen financieel voordeel op. De baten ervan vallen weg tegen de administratieve kosten.

Minister Hoogervorst van Volksgezondheid voerde in april het wegblijftarief in. Hij stelde het tarief op 20 euro vast. Slechts weinig ziekenhuizen hanteren de 'no show'-boete. De meeste instellingen vinden de kosten niet tegen de baten opwegen.