AMSTERDAM - Een overweldigende meerderheid van de bevolking van het Antilliaanse eiland Saba heeft vrijdag in een referendum gestemd voor een directe band met Nederland. De uitslag van de volksraadpleging toont de onvrede van de tweeduizend zielen tellende bevolking met de regering op Curaçao.

Van de kiesgerechtigde bevolking koos 86 procent ervoor direct onder Nederlands gezag te vallen. Daarmee volgde de eilandbewoners het advies van de commissie-Jesurun, die begin oktober aanraadde Saba, Bonaire en Sint Eustatius tot koninkrijkseilanden te maken. Nagenoeg alle andere stemmers kozen voor een handhaving van de status van het eiland als onderdeel van de Antillen. Minder dan een procent van de bevolking stemde voor onafhankelijkheid.

De commissie-Jesurun constateerde dat het draagvlak voor het in stand houden van de Nederlandse Antillen nagenoeg verdwenen is. Ze adviseerde de regering Sint Maarten en Curaçao autonomie te verlenen. De werkgroep raadde de regering aan nog dit jaar een politiek akkoord te sluiten over de hoofdlijnen van haar advies en de voorstellen uit te werken voor een volgend jaar te houden rondetafelconferentie. Hier moeten dan definitieve besluiten worden genomen over de voorstellen. De uitslag van het referendum op Saba zal gebruikt worden in de gesprekken.