DEN HAAG - Kabinet, werkgevers en vakbonden hebben vrijdagnacht een akkoord bereikt over onderwerpen als VUT, prepensioen en WAO. Het kwam tot stand na bijna vier uur onderhandelen in het gebouw van de Sociaal-Economische Raad (SER) in Den Haag.

Premier Balkenende zei na afloop "heel blij" te zijn met het resultaat. De besprekingen verliepen volgens hem in een goede sfeer. Volgens de premier is het vertrouwen tussen de partijen nu hersteld. "Het kabinet heeft aanpassingen willen maken om het draagvlak onder de bevolking te bevorderen". Met het akkoord is een einde gekomen aan het maandenlange conflict tussen kabinet en vakbeweging.

FNV-voorzitter De Waal toonde zich eveneens zeer ingenomen. "Nooit eerder hebben wij voor alle groepen in de samenleving zoveel wijzigingen behaald." De acties die de vakbonden hebben gevoerd om de politiek onder druk te zetten hebben volgens hem zin gehad.

Acties

De bonden organiseerden vorige maand een massale demonstratie in Amsterdam en legden onder meer ook een dag lang vrijwel geheel het openbaar vervoer plat. De voorzitters van de vakcentrales gaan hun bonden nu vragen de acties te stoppen. "Ik zie dat met vertrouwen tegemoet", aldus De Waal. Zijn vakcentrale overweegt het akkoord in een referendum aan de ruim één miljoen leden voor te leggen.

Voorzitter Schraven van VNO-NCW zei te hopen dat het akkoord nieuw elan zal geven aan de economie. "Samenwerken is beter dan actievoeren en beter voor de economie."

Volgens het akkoord houdt het kabinet vast aan het schrappen van de fiscale aftrek van VUT- en prepensioenpremies in 2006. De levensloopregeling, waarmee werknemers kunnen sparen voor allerlei vormen van verlof, wordt echter fors verruimd. Ook kunnen werknemers die meer dan veertig jaar hebben gewerkt, een deel van hun ouderdomspensioen naar voren halen. Hierdoor kunnen zij op hun 60e met werken stoppen.

Volgens FNV-voorman De Waal kan door deze afspraken 80 procent van de werknemers die nu op prepensioen rekenen, daar ook gebruik van maken. Voor de overige 20 procent kan de levensloopregeling waarschijnlijk soelaas bieden.

WAO

Het kabinet verzacht bovendien zijn voorgenomen ingreep in de WAO. In de nieuwe WAO, die ingaat in 2006, kunnen ook werknemers met een geringe kans op herstel nog een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen. Bestaande WAO'ers boven de 50 worden niet herkeurd volgens de nieuwe, strenge normen.

Verder zet het kabinet de geplande bezuinigingen in de WW voorlopig in de ijskast. Dat gebeurt in afwachting van een advies van de SER over de toekomst van de WW.

De bonden zijn in ruil voor de tegemoetkomingen van het kabinet bereid uiterst terughoudend te zijn met looneisen in de marktsector. De werkgevers hadden liever de belofte gehad dat de loonstijging in 2005 nagenoeg nul zou bedragen. Zij interpreteren de afgesproken tekst echter als "naderend tot nul", aldus Schraven.