DEN HAAG - Het kabinet gaat de strijd aan met het moslimextremisme. Vice-premier Zalm zei vrijdag na afloop van de ministerraad dat de moord op filmmaker Theo van Gogh een "aanval op de rechtsorde" betekende. Hij sprak van nieuwe ontwikkelingen binnen het moslimextremisme, waarbij religieuze gedachten "vertaald worden naar moord en doodslag". "Dit kunnen wij absoluut niet tolereren." Het kabinet heeft het terrorisme de oorlog verklaard, aldus Zalm.

De vice-premier gaf aan dat het kabinet heeft besloten de inlichtingen- en opsporingsmogelijkheden verder uit te breiden. Voor uitbreiding van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) wordt extra geld uitgetrokken.

De ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken) zullen begin volgende week de Tweede Kamer informeren. Daarnaast zal het kabinet nagaan of de huidige wetgeving voldoende is om radicaliserende moslims die geweld gebruiken, aan te pakken.

Verdonk

De vice-premier wees onder meer op het onderzoek van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) naar mogelijkheden om mensen met een dubbele nationaliteit het Nederlanderschap te ontnemen, als zij zich te buiten zijn gegaan aan ernstige geweldsmisdrijven.

In het kabinet is vrijdag ook gesproken over het aanpakken van de El Tawheed moskee in Amsterdam, waar onder meer ook de verdachte van de moord op Van Gogh, Mohammed B., regelmatig kwam. Zalm wilde niet ingaan op details, maar gaf aan dat er nog geen besluit is gevallen.

In gesprek blijven

Het kabinet wil verder nadrukkelijk in gesprek blijven met moslimorganisaties, om samen radicaliserende extremisten aan te pakken. Zalm verwacht bovendien dat die organisaties ook intern duidelijk dit soort radicale acties afwijzen. Hij benadrukte dat niet de hele moslimgemeenschap mag worden aangekeken op een "kleine radicaliserende groep".

De vice-premier zei niet het gevoel te hebben in de strijd tegen het moslimextremisme achter de feiten aan te lopen. "Velen met een doodsbedreiging is dit niet gebeurd. Bijvoorbeeld in het geval van de bedreigingen aan het adres van VVD-Tweede-Kamerlid Hirsi Ali is er adequaat gereageerd." Zalm verwacht dat Hirsi Ali, ondanks de zware bedreigingen, haar publieke functie kan blijven uitoefenen. Wanneer dat weer zal zijn, is aan Hirsi Ali zelf, aldus Zalm.