DEN HAAG - De speciale campus voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) in Vught, gaat dicht. Het kabinet heeft dat vrijdag besloten.

Uit een evaluatie op de campus blijkt dat van de 436 ama's die er verbleven, erslechts zes zijn teruggekeerd naar hun herkomstland. Het grootste deel van de jongeren is met onbekende bestemming vertrokken. De campus was bedoeld om jongeren van wie het asielverzoek is afgewezen, voor te bereiden op hun terugkeer.

Tegelijk is de instroom van ama's fors verminderd. Tot oktober dit jaar vroegen 421 ama's asiel aan in Nederland. In 2003 waren dat er nog 1216 en in het jaar daarvoor 3232.

Ama's van vijftien jaar en ouder, die geen asielstatus krijgen, worden voortaan opgevangen in gewone terugkeerlocaties. Daar worden zij ondergebracht in units die van de andere bewoners zijn gescheiden. Zij worden daar de volledige dag beveiligd en begeleid. De activiteiten zijn erop gericht om de ama's voor te bereiden op hun terugkeer.