AMSTERDAM - Het gaat slecht met de huismus. De mus is op de Rode Lijst van de Vogelbescherming gezet. De huismus was de meest algemene soort die in Nederland voorkwam. De laatste jaren is het aantal huismussen echter gehalveerd. Andere ernstig bedreigde vogels zijn de woudaap, grauwe kiekendief, korhoen, kemphaan, dwergmeeuw en velduil.

In 1980 waren er nog zo'n twee miljoen mussen. Door de vele nieuwe gebouwen met gebrek aan nestgelegenheid is dat aantal drastisch gedaald. De dakpannen en daken die tegenwoordig worden gebruikt bij de bouw van huizen, zijn niet geschikt om in te nestelen. Oudere gebouwen zijn ook onbewoonbaar geworden voor de mussen door renovatie en isolatie, meldt de Vogelbescherming.

Opvallend aan de Rode Lijst is dat er 22 akker- en weidevogels op staan. Het aantal grutto's is sinds 1960 gedaald van 125 duizend naar 45 duizend. Van de veldleeuwerik is sinds 1973 90 procent verdwenen. Er zijn ook positieve ontwikkelingen op de lijst. De afgelopen tien jaar zijn er zoveel lepelaars, ooievaars en ijsvogels bijgekomen dat zij niet meer bedreigd zijn.