FREETOWN - President Ahmad Tejan Kabbah van het West-Afrikaanse land Sierra Leone heeft de presidentsverkiezingen van 14 mei gewonnen. Hij kreeg volgens de nationale kiescommissie 70 procent van de stemmen en mag het land nog eens vijf jaar besturen. Een tweede stemronde is niet meer nodig.
Ahmad Tejan Kabbah
Sierra Leone

Volgens buitenlandse waarnemers zijn de verkiezingen in grote lijnen eerlijk verlopen. De 70-jarige Kabbah is door de bevolking met deze verkiezingsuitslag beloond voor zijn inspanningen om een eind te maken aan de burgeroorlog. In 1999 bracht hij het vredesakkoord tot stand en haalde een grote vredesmacht binnen. Daarmee kwam een eind aan tien jaar gruwelijk bloedvergieten.

Bij de eveneens dinsdag gehouden parlementsverkiezingen heeft Kabbahs Sierra-Leone-Volkspartij (SLPP) 83 van de 124 zetels gewonnen en kan daardoor voor het eerst zonder de steun van enkele kleinere partijen regeren. De Revolutionaire Verenigde Frontpartij (RUFP) van de voormalige rebellen behaalde geen enkele zetel.