ZEIST - De huismus is vanaf vrijdag officeel een bedreigde vogel. De Vogelbescherming heeft de alom bekende vogel op de nieuwe Rode Lijst voor bedreigde vogelsoorten gezet. Minister Veerman van Landbouw zal de lijst vrijdag ondertekenen, zo heeft de Vogelbescherming donderdag bevestigd.

Op de nieuwe lijst staan 78 vogelsoorten, 22 meer dan op de vorige lijst uit 1994. De Vogelbescherming plaatst vogels onder meer op de lijst als hun aantal sinds het referentiejaar 1960 ongeveer 40 tot 50 procent is afgenomen. Hoewel er nog tussen de half en miljoen broedparen zijn in Nederland, is het aantal mussen de afgelopen veertig jaar ruim gehalveerd. Ook komen vogelsoorten op de lijst als hun aantal onder de 250 blijft.

De meest bedreigde vogels zijn de akker- en weidevogels. Ook in het buitenland hebben zij het moeilijk. Dat komt onder meer door de intensivering van de landbouw. De mussen hebben het de afgelopen jaren vooral moeilijk gekregen doordat nieuwbouwwoningen anders worden gebouwd, waardoor ze niet meer onder de dakpannen kunnen broeden. Ook is er minder voedsel.

Bij de vorige lijst golden ook nog enkele andere criteria dus de lijsten zijn niet precies met elkaar te vergelijken, zegt woordvoerder H. Peeters van de Vogelbescherming. Voor de vogels gelden bovendien verschillende categorieën. Zo valt de huismus onder de term zorgelijk. Twaalf soorten zijn ernstig bedreigd, twaalf worden bedreigd, twintig zijn kwetsbaar en 26 soorten gevoelig.

Daarnaast zijn er acht nieuwkomers op de lijst. Het gaat dan om vogelsoorten die niet eerder in Nederland hebben gebroed maar waarvan hun aantal nog klein is. Het zijn onder meer de kleine en grote zilverreiger.