DEN HAAG - Minister Peijs (Verkeer) is niet van plan om deze kabinetsperiode op nog meer drukke punten bij grote steden de maximumsnelheid te verlagen. In de Tweede Kamer gingen donderdag daarvoor stemmen op.

Het effect op de luchtvervuiling en de geluidsoverlast is daarvoor verwaarloosbaar, aldus de minister. Zij verzekerde zich van een Kamermeerderheid van CDA en PvdA voor haar plannen voor verlaging van de maximumsnelheid van 100 naar 80 km per uur op vier punten rond Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht in de tweede helft van 2005. Regeringspartij VVD onthield haar steun.

Fractiewoordvoerder Hofstra en ook zijn LPF-collega Hermans eisten in ruil dat dan op andere stukken snelweg harder mag worden gereden. Maar zij misten de steun van het CDA, dat ook voorstander is van een hogere maximumsnelheid op sommige plekken of in daluren, om een stokje te kunnen steken voor uitbreiding van de zogenoemde 80-kilometerzones in de Randstad.

Succesvolle proef

Sinds 2002 loopt een succesvolle proef met zo'n zone op de A13 bij Rotterdam-Overschie, waar die dwars door een woonwijk loopt. SP, GroenLinks en ChristenUnie drongen er vergeefs bij minister Peijs op aan het aantal verder te verhogen.

De 'omgevingsvervuiling' van bedrijven is volgens haar zo hoog dat het verwaarloosbaar is wat een maatregel met 80 km kan goedmaken. De bewindsvrouw stond vooral lijnrecht tegenover VVD-woordvoerder Hofstra. Die voerde 'de mobiliteit van het volk' als reden aan om een maximumsnelheid van 120 km in plaats van 100 km op sommige snelwegen toe te staan.

Keuze voor gezondheid

"Die mobiliteit wordt op een 80-kilometerweg één minuut achteruitgeholpen", zei Peijs. De gezondheid van omwonenden wordt verder vooruitgeholpen. "Als ik moet kiezen, kies ik voor gezondheid."

Hofstra, die de lijn van Peijs onacceptabel noemde, speelt met het idee van een initiatiefwetsvoorstel over de maximumsnelheid. Hij is de jarenlange discussie beu over waar 120 km en 100 km mag worden gereden. Moties helpen volgens hem niet meer.

Minister Peijs is niet principieel tegen 120 km rijden. In een Kamerbrief noemde ze een week geleden tien stukken snelweg (A1, A2, A4, A9 en A12) voor zo'n snelheidsverhoging. Maar alleen als dat kan. De Raad van State blokkeerde onlangs plannen voor extra spitsstroken langs snelwegen tegen de files, omdat de Europese eisen voor luchtkwaliteit ermee overschreden worden. "Tussen droom en daad staat deze keer de Raad van State", aldus Peijs.

Duurzaam inkopen

Tijdens het overleg kondigde staatssecretaris Van Geel (Milieu) aan dat hij in december met een nota over duurzaam inkopen komt. Hij denkt eraan om alle voertuigen van de overheid, van hoog tot hoog, zuiniger en schoner te maken. PvdA'er Samsom pleitte ervoor roetfilters in de dieselwagens zoals bussen in te bouwen. Van Geel zei dat als de overheid, goed voor 14 procent van alle bestedingen, het goede voorbeeld geeft ze een enorme markt creëert.