DEN HAAG - Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) zoekt naar mogelijkheden om mensen met een dubbele nationaliteit het Nederlanderschap te ontnemen, als zij zich te buiten zijn gegaan aan ernstige geweldsmisdrijven. Dat heeft de bewindsvrouw donderdag gezegd tijdens de behandeling van haar deel van de begroting van Justitie.

Het kabinet stemde deze zomer al in met maatregelen om terroristen met een dubbele nationaliteit het Nederlanderschap af te pakken. Het Tweede-Kamerlid Wilders (Groep Wilders) wil dat ook mogelijk maken bij mensen die ernstige geweldsdelicten hebben begaan. Verdonk zegde hem toe dat ze dat gaat onderzoeken.

Het is niet mogelijk om iemand met alleen de Nederlandse nationaliteit het paspoort af te pakken, omdat die persoon dan statenloos wordt.