DEN HAAG - Het kabinet is volgens ingewijden bereid de levensloopregeling fors te verruimen om tot een akkoord te komen met de vakbeweging. Het wil het mogelijk maken dat werknemers via deze regeling 2,1 volledig jaarsalaris belastingvrij kunnen sparen. In het wetsvoorstel dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd is dat nog 1,5 jaarsalaris.

Om de levensloopregeling aantrekkelijker te maken voor de lagere inkomens kan per jaar dat is gespaard een belastingbonus van maximaal 183 euro worden toegekend. Bovendien krijgen werkgevers de mogelijkheid fiscaal aftrekbare bijdragen te storten in de levensloopregeling.

Belasting

Werknemers die niet meedoen aan die regeling krijgen de werkgeversbijdrage uitgekeerd, maar moeten daarover wel belasting betalen. Op die manier wordt de deelname aan de levensloopregeling gestimuleerd.

Het kabinet wil het verder mogelijk maken dat werknemers het geld dat ze hebben gespaard voor hun oudedagspensioen deels gebruiken om eerder dan hun 65e met pensioen te gaan. De pensioenuitkering is dan uiteraard wel lager.

VUT

Het kabinetsplan om de fiscale aftrek van VUT- en prepensioenpremies in 2006 te schrappen, wordt gehandhaafd. Wie echter gebruik maakt van zowel de levensloopregelingen als de flexibele inzet van zijn oudedagspensioen, zou rond zijn 60e jaar met werken kunnen stoppen.

Het kabinet is ook bereid tot tegemoetkomingen in de WAO, zoals eerder al uitlekte. Volgens de nieuwe WAO-aanpak die het kabinet in 2006 wil laten ingaan, zouden alleen werknemers die volledig duurzaam arbeidsongeschikt zijn in aanmerking komen voor een WAO-uitkering. In de voorstellen die het kabinet de vakbeweging heeft gedaan wordt dat criterium versoepeld: ook wie een geringe kans op herstel heeft, kan straks een WAO-uitkering krijgen, maar moet wel vijf jaar lang een jaarlijkse herkeuring ondergaan.

Leeftijdsgrens

Het kabinet is tevens bereid de leeftijdsgrens voor de herkeuringen van bestaande WAO'ers te verlagen van 55 naar 50 jaar. Alleen wie op 1 juli van dit jaar nog geen 50 was, wordt nog gekeurd volgens de nieuwe, strenge regels.

De voorgenomen ingrepen in de WW wil het kabinet opschorten tot 1 april volgend jaar. Dan moet de Sociaal-Economische Raad met een advies zijn gekomen over de toekomst van de WW. De vakbeweging zal in ruil voor de tegemoetkomingen van het kabinet moeten toezeggen dat de loonstijgingen in het bedrijfsleven uiterst terughoudend zullen zijn in 2005. Voor ambtenaren en uitkeringen wordt volgend jaar de nullijn gehandhaafd.

De FNV heeft woensdag besloten formeel met het kabinet te gaan onderhandelen over deze voorstellen. CNV en MHP deden dat al eerder. Het overleg, waaraan waarschijnlijk ook de werkgevers deelnemen, vindt waarschijnlijk vrijdagavond plaats.