VATICAANSTAD - Paus Johannes Paulus II heeft het voorlezen van zijn verjaardagstoespraak voor het grootste gedeelte overgelaten aan een priester. De paus werd zaterdag 82 jaar.

De paus leest zijn verjaardasspeeches normaal zelf voor in het Italiaans. Eerder liet hij alleen het voorlezen van toespraken in moeilijk uit te spreken talen wel eens over aan iemand anders. Dit keer las hij slechts het begin en eind van zijn toespraak zelf voor.

Toch leek de conditie van de aan de ziekte van Parkinson lijdende paus de afgelopen dagen niet verslechterd. Vanaf zijn zetel nam hij gelukwensen in ontvangst en begroette hij tientallen mensen die hun respect aan hem kwamen betuigen.