BERLIJN - Duitsland neemt als eerste EU-staat dierenbescherming op in zijn Grondwet. De Bondsdag heeft hiertoe vrijdag met de nodige tweederde meerderheid besloten; de toestemming van de Bondsraad geldt als zeker.

In het nieuwe artikel 20a van de Grondwet komt te staan dat de Bondsrepubliek in verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties de natuurlijke grondslagen van het leven en de dieren beschermt.

Aan de wijziging van de Grondwet was een jarenlang debat voorafgegaan. Er was met name kritiek op het feit dat dierenbescherming slechts een algemeen staatsdoel wordt dat weinig concrete verbeteringen zou brengen in de situatie van de dieren.