DEN HAAG - Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie is niet blij met het eerste nationale inburgeringsexamen dat zaterdag werd gehouden in Paradiso in Amsterdam. Ze betreurt dat de suggestie werd gewekt dat het om vragen uit de inburgeringstoets ging, terwijl dat niet het geval was. "Dit is een slechte zaak. Het inburgeringsprogramma is hierdoor in een kwaad daglicht gesteld."

Dat zei de bewindsvrouw maandag in een reactie op de verwarring en irritatie over de vragen. Verdonk was zelf ook uitgenodigd voor het evenement maar had andere verplichtingen. "Anders was ik misschien wel gegaan. Jammer, want dan had ik dat direct kunnen ophelderen." Verdonk is evenwel niet van plan actie te ondernemen tegen de Leidsepleintheaters, die het hadden georganiseerd.

De toetsvragen die in Paradiso werden gesteld aan honderd deelnemers, komen niet uit het nieuwe en evenmin uit het huidige inburgeringsexamen. De vragen en antwoorden riepen hilariteit en ergernis op bij de veelal autochtone deelnemers. Inmiddels heeft Tweede-Kamerlid Nawijn van de LPF over het examen vragen gesteld aan Verdonk.

Maar volgens Justitie, waar integratie is ondergebracht, komen de vragen uit een boekje van de educatieve uitgeverij Malmberg, dat sommige opleidingen gebruiken als voorbereiding op het inburgeringsexamen voor nieuwkomers. De inhoud van het nieuwe examen is overigens nog niet bekend, omdat dit nog wordt ontwikkeld. Bovendien is het geheim.

Verkeerd beeld

Het stoort het ministerie bovendien dat een verkeerd beeld kan ontstaan bij allochtonen over de gevolgen. "De suggestie dat mensen moeten vertrekken als zij zakken voor het examen, is niet waar. Het is een inspanningsverplichting waaraan geen gevolgen vastzitten", aldus de woordvoerster.

In het nieuwe stelsel is echter wel sprake van een resultaatsverplichting. Als mensen dan zakken voor het examen zou dat een bestuurlijke boete tot gevolg kunnen hebben of krijgen zij geen definitieve verblijfsstatus. Er loopt nog een onderzoek naar de haalbaarheid van deze plannen van Verdonk, die ook nog niet zijn goedgekeurd door de Tweede Kamer.