Met een nieuwe, effectievere blusmethode wil de Brabantse gemeente Someren de grote brand die sinds zondagochtend woedt bij een bandenopslag een halt toeroepen.

Als de nieuwe blusroutine werkt, zou het vuur volgens burgemeester Alfred Veltman van Someren dit weekeinde uit moeten zijn.

Vanwege het belang de brand zo snel mogelijk volledig te doven, gaat de bestrijding door, ook als de rook over het dorp Someren-Heide trekt. De burgemeester schrijft dat donderdag in een brief aan bewoners. 

"Tijdelijk stoppen met de bestrijding kan een nieuwe impuls geven aan het vuur", legt Veltman uit. 

Eerder werd er nog rekening mee gehouden dat het enkele weken kon gaan duren tot de brand helemaal zou zijn gedoofd.

Luchtbeelden tonen schade grote brand Someren-Heide
89
Luchtbeelden tonen schade grote brand Someren-Heide

Ondoordringbare korst

De brand is moeilijk te blussen omdat zich een ondoordringbare korst vormt op het gesmolten rubber van de banden. Het is daarom lastig om het vuur en de hitte met water of andere blusmiddelen te bestrijden.

De brandweer besloot vier dagen geleden te stoppen met actief blussen omdat er anders teveel vervuild bluswater in de grond rond het terrein komt. 

Geen giftige rook

De rook vormt overigens geen probleem voor de volksgezondheid; metingen hebben uitgewezen dat de rook niet gitfig is. Toch wordt aangeraden ramen en deuren dicht te houden, omdat de rook wel overlast of stank kan veroorzaken.

Er is al een paar dagen geen risico meer dan het vuur overslaat naar andere panden of stukken natuur, liet de gemeente eerder al weten.