Meer dan dertig medewerkers van Defensie zijn ten onrechte ontslagen, geschorst of van hun functie ontheven omdat zij een partner hadden afkomstig uit een vreemde of verdachte mogendheid.

Hun zogeheten Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) is ten onrechte ingetrokken, concludeert advocaat Michael Ruperti maandag op basis van een vonnis van de rechtbank Rotterdam.

De rechtbank stelde vorige week het ministerie van Defensie in het ongelijk in een zaak tegen zijn cliënt, een kapitein met een Ghanese partner, die werkte voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Volgens de rechtbank bestond er geen wettelijke basis voor het intrekken van de veiligheidsgoedkeuring van de kapitein. Die VGB is noodzakelijk wanneer Defensiemedewerkers in vertrouwensfuncties werken.

Betrouwbaarheid

Wanneer hun partners afkomstig zijn uit landen waarmee tussen geheime diensten geen vriendschappelijke verhoudingen bestaan, kunnen strafblad en gegevens over veiligheid en betrouwbaarheid van de partner niet worden gecontroleerd. Bij mensen bij wie op die basis hun VGB werd ingetrokken, had dat niet mogen gebeuren.

Inmiddels is die wet in 2015 aangepast, maar van tientallen medewerkers met een partner uit landen als bijvoorbeeld Rusland, Moldavië en Indonesië is de VGB ingetrokken in de 3,5 jaar vóór de wetswijziging van 1 september 2015. Velen zijn daarom volgens Ruperti het slachtoffer geworden van de oude, niet toegestane praktijk.

Ombudsman

"Minister Hennis heeft deze mensen wat uit te leggen", aldus de raadsman. Hij dient op basis van het Rotterdamse vonnis en een eerdere uitspraak van de Raad van State namens een aantal gedupeerden een klacht in bij de Nationale Ombudsman.

Tevens zal hij in een procedure schadevergoeding eisen. Hij heeft circa tien vergelijkbare kwesties van medewerkers bij Defensie onder handen. Zij zijn in sommige gevallen ontslagen, overgeplaatst naar een niet-vertrouwelijke functie of zitten ziek thuis.

Het ministerie van Defensie zegt nog niet te kunnen reageren en het vonnis te bestuderen.