DEN HAAG - De voortzetting van het Milosevic-proces in eerste aanleg staat nog steeds op de rol voor 9 november. Dit heeft de woordvoerder van de griffie van het Joegoslavië-Tribunaal maandagmiddag bevestigd.

Het proces was tot die datum geschorst, omdat opgedrongen advocaat Kay geen getuigen kon vinden. Die bleven uit protest weg. Nu is het weer aan Milosevic om getuigen op te roepen. Of hij er gereed heeft, is niet bekend. De ex-president, die graag een persconferentie zou willen geven, mag niet met journalisten praten.

Los van het hoger beroep van Kay tegen zijn eigen benoeming, waarover maandag een besluit is genomen, heeft de Britse advocaat nog een verzoek bij griffier Hans Holthuis lopen om om ethische redenen van zijn taak te worden ontheven. Hoe het daarmee in de nieuwe situatie verder moet, was maandagmiddag nog onduidelijk.