ROTTERDAM - De duizenden bloemen die sympathisanten voor Pim Fortuyn in Rotterdam achterlieten, zijn vrijdagmiddag onder het oog van een paar honderd belangstellenden in de Maas gegooid.

De familie van de vermoorde politicus liet de bergen versnipperde bloemen vanaf het schip De Nieuwe Maze meedrijven op de golven. De familie van Fortuyn zag in overleg met de gemeente het water als een goede bestemming voor de bloemenzee. Zij wierpen ook nog witte chrysanten en een krans met rode rozen in het water. Bloemen die nu nog worden neerlegd in de stad, worden later discreet verwijderd.

De gemeente heeft de persoonlijke teksten die mensen achterlieten bij de bloemen en in de condoleanceregisters, verzameld om er een tijdsdocument van maken dat later voor het publiek verkrijgbaar is. Deze bloemlezing moet niet-politiek worden en gaat vooral over de emoties die loskwamen na de dood van Fortuyn.

/DOSSIERFortuyn