DEN HAAG - De rechter krijgt meer ruimte om criminele jongeren een combinatie van straffen op te leggen. Nu bestaan daarvoor nog onvoldoende mogelijkheden, vindt minister Donner (Justitie). Hij heeft naar verscheidene instanties voor advies een wetsvoorstel gestuurd met dat te veranderen.

De wijziging komt erop neer dat de rechter straks een straf kan opleggen van een jeugddetentie van meer dan drie maanden plus een taakstraf. Nu kan dat nog niet. Ook kan dan een onvoorwaardelijke jeugddetentie samengaan met een geldboete.

Gedrag

Daarnaast stelt Donner een gedragsmaatregel voor van minimaal een half en maximaal een heel jaar. Die kan bijvoorbeeld bestaan uit een behandeling, speciale begeleiding of plaatsing in een pleeggezin. De maatregel moet voorkomen dat jongeren met gedragsproblemen in een justitiële jeugdinrichting terechtkomen.

De rechter moet nu nog kiezen tussen een voorwaardelijke straf en detentie. Met de gedragsmaatregel is er straks ook een tussenweg.

Geldboete

Ook komt Donner met een regeling voor het verhalen van de geldboete bij jongeren. Hij wil justitie de bevoegdheid geven om bijvoorbeeld de scooter van een jeugdige winkeldief af te pakken, die te verkopen en met de opbrengst de bestolene schadeloos te stellen, als de dief zelf niet betaalt. Betaalt hij wel, krijgt hij de scooter terug.