Paus Franciscus stelt dat vrouwen ook in de toekomst nooit priester kunnen worden. Dat vertelde hij dinsdag tijdens een gesprek met een journalist in zijn vliegtuig.

De kerkvader vindt dat vrouwen "in veel dingen beter zijn dan mannen", maar priester zullen ze wat hem betreft nooit worden. "Het laatste woord is hier al over gezegd door paus Johannes Paulus II en dit blijft zo'', zei Franciscus.

Een journalist die dinsdag met de paus meevloog van Zweden naar Rome vroeg hem vervolgens of hij bedoelde dat het "echt nooit, nooit" zal gebeuren. "Als we de verklaring van paus Johannes Paulus II zorgvuldig lezen, ziet het daar wel naar uit", antwoordde Franciscus.

Zijn antwoord is in lijn met de kerkleer, maar zo stellig had Franciscus het zelf niet eerder gezegd. De uitspraak is opvallend, omdat de Argentijnse paus op veel fronten als liberaler dan zijn voorgangers te boek staat.

Niet bevoegd

Veel ruimte liet zijn inmiddels heiligverklaarde voorganger ook niet aan zijn opvolgers. In 1994 schreef Johannes Paulus II dat de kerk simpelweg "niet de bevoegdheid heeft om vrouwen tot priester te wijden en dat aan dit oordeel altijd zal worden vastgehouden door alle gelovigen van de kerk".

Vrouwen zijn van het ambt uitgesloten omdat Jezus alleen mannen als apostelen koos.

Gelijkheidspleidooi

Tegenstanders van dit beleid stellen dat dat in de tijd van Jezus wellicht gebruikelijk was, maar dat de kerk hier in de 21e eeuw niet meer mee wegkomt.

In augustus riep Franciscus een commissie in het leven die de rol van vrouwen in de begindagen van de Rooms-Katholieke kerk moet bestuderen. Deze geste gaf enige hoop aan katholieken die pleiten voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen binnen het instituut.