DEN HAAG - De CDA-fractie in de Tweede Kamer is ervan overtuigd dat het kabinet vrijdag niet het voorstel van minister Heinsbroek (Economische Zaken) volgt om de radiofrequenties voor commerciële zenders alsnog via een veiling te verdelen. Heinsbroek wil dat om tegemoet te komen aan een uitspraak van de bestuursrechter in Rotterdam die oordeelde dat er voor half september een veiling moet worden uitgeschreven zodat alle geïnteresseerde radiozenders kunnen meedingen.

In het strategisch akkoord van CDA, LPF en VVD, dat de basis is van het kabinetsbeleid, was afgesproken frequenties onder bestaande zenders als Sky Radio te verdelen via een vergelijkende toets en bovendien twee pakketten te reserveren voor nieuwkomers. Bij een vergelijkende toets wordt verdeeld op basis van onder meer economische criteria als bereik en omzet.

'Veilen is ondoordacht en onverstandig'

CDA-Kamerlid Atsma zegt donderdag dat hij ervan uitgaat dat de afspraken in het strategisch akkoord nog steeds gelden voor het kabinet. "Dit voorstel van Heinsbroek kan niet de uitkomst zijn. Veilen is ondoordacht en onverstandig. Als dit doorgaat, volgt weer een confrontatie met de Kamer", zegt Atsma.

Ook de LPF wijst op de gemaakte afspraken. "De rechter moet zich niet bemoeien met politiek-inhoudelijke zaken", zegt LPF-Kamerlid Wijnschenk. Hij wil in een overleg met Kamerfracties en een afvaardiging van het kabinet een oplossing vinden. De grootste oppositiefractie PvdA is ook geen voorstander van veilen. Het vorige kabinet, met daarin de PvdA, besloot eerder al voorlopig af te zien van veilen.

PvdA-Kamerlid Dijksma spreekt van een "vreemde politieke uitspraak" van de rechter die het kabinet in de wielen rijdt. Ze wil dat het kabinet uitzoekt wat de juridische mogelijkheden zijn om de rechterlijke uitspraak naast zich neer te leggen. Dijksma zegt vooral benieuwd te zijn naar de opstelling van coalitiepartij CDA, de partij die altijd fel tegen veilen was. "Dit is de eerste proeve van het zo breed aangekondigde dualisme."

De verdeling van de radiofrequenties is al jarenlang onderwerp van een strijd tussen kabinet en Tweede Kamer. Het vorige kabinet wilde aanvankelijk veilen maar ging overstag onder druk van Kamer en protesterende radiozenders.