AMSTERDAM - In Paradiso in Amsterdam werd zaterdagavond het Eerste Nationale Inburgeringsexamen gehouden. Het examen was onderdeel van Transito, een vierdaags festival van Leidsepleintheaters. Bekende en minder bekende Nederlanders scoorden een magere zeven voor de toets.

Deelnemers moesten vragen als 'Wat is er zo leuk aan de Nederlandse man?' en 'Je gaat op bezoek, wat kun je het beste doen?' beantwoorden.

Examenkandidaten die de Nederlandse man betrouwbaar vonden en er voor kozen om bij een bezoekje een kleinigheidje mee te nemen, gaven de goede antwoorden. Niet alleen het publiek, ook bekende staatsburgers werden getoetst op hun kennis van de Nederlandse samenleving. Zo zaten onder anderen LPF-Tweede-Kamerlid Hilbrand Nawijn, voormalig Kamerlid en wethouder Rob Oudkerk en oud-moslimvoorman Abdullah Haselhoef in de examenbankjes.

Maatschappij Oriëntatie Toets

De deelnemers konden op een groot scherm de vragen lezen en telkens uit drie antwoorden de juiste kiezen. De eerste kennisronde bestond uit vragen die inburgeraars in het echt ook krijgen bij de Maatschappij Oriëntatie Toets. Na die ronde volgde een alternatief examen, gemaakt door onder anderen GroenLinks-Kamerlid Femke Halsema en historicus Maarten van Rossem.

Muur om Nederland

Het panel van 'bekende' Nederlanders scoorde met 67 procent aan goede antwoorden lager dan het publiek dat 69 procent van de vragen juist had. Drie deelnemers mochten een bonusvraag beantwoordden. Die luidde: 'Als je een muur om Nederland zou willen bouwen, hoe langs is die dan?'. Jantien Kale zat het dichtst bij het goede antwoord van 1544 kilometer en won aan het eind van de avond een gigantische taart. Die werd opgegeten toen er tientallen rode, witte en blauwe ballonnen naar beneden kwamen en het Wilhelmus klonk.

Vertrekhal

Bezoekers die het examen slecht hadden gemaakt, konden terecht in de Vertrekhal De Balie. In de foyer stonden standjes van verscheidene ambassades die bereid waren asielzoekende Nederlanders op te nemen. Bij hen waren niet alleen emigratiepapieren te verkrijgen, ook lagen er pasfoto's en inentingen klaar om binnen een week naar Canada, Nieuw-Zeeland, Australië, Namibië of Sri Lanka te gaan.