ROTTERDAM - Minister Donner van Justitie wil graag dat vooral jongeren actiever deelnemen aan en meer betrokken raken met de samenleving. De maatschappelijke participatie kan handen en voeten krijgen door een sociale dienstplicht, die gemeenten voor de jeugd kunnen regelen.

De bewindsman bracht dat zaterdag in Rotterdam naar voren op de landelijke CDA-actiedag over Waarden en Normen. Een sociale dienstplicht is al langer een wens van het CDA, de partij van de minister.

John F. Kennedy

Donner refereerde aan een uitspraak van de vroegere Amerikaanse president John F. Kennedy. Die riep jongeren op zichzelf af te vragen wat zij voor hun land kunnen doen in plaats van zich af te vragen wat hun land voor hen kan doen. Kennedy richtte daarna een korps op van jonge vrijwilligers die taken in de samenleving gingen verrichten.

Allerlei vormen

Donner ziet allerlei vormen voor zich waarbij jongeren zich nuttig maken voor de maatschappij, al dan niet in een aaneengesloten periode. Bij een sociale dienstplicht kunnen jongeren bijvoorbeeld taallessen geven, contacten hebben met en steun bieden aan mensen in de bijstand, ouderen of gehandicapten en zich bezighouden met buurtbeheer of toezichthoudende taken. Gemeenten zouden die taken kunnen coördineren. Hij is blij met experimenten van scholen met maatschappelijke stages.

Duidelijkheid

Volgens Donner maakt een versterking van de maatschappelijke participatie in één keer duidelijk en tastbaar wat we nu precies bedoelen met waarden en normen in een betrokken samenleving. "En sluit een verplichte periode van dienstbaarheid niet aan bij ideeën over opbouw van rechten in de sociale zekerheid, levensloop, inburgering en burgerschap?"