Het voormalige CDA-Kamerlid Frans Jozef van der Heijden en zijn vrouw hebben vrijdag samen hun levens op respectievelijk 78- en 76-jarige leeftijd beëindigd. In een overlijdensbericht, dinsdag in het AD, lichten ze hun besluit om uit het leven te stappen toe.

"De discussie over een zelfgekozen levenseinde staat nog steeds in het teken van de vraag of mensen, die menen dat zij hun leven hebben voltooid, dat leven ook mogen beëindigen", zo staat in de rouwadvertentie.

"Meest voor de hand ligt de vraag of mensen, die menen dat hun leven in groot lijden en last dreigt te eindigen (onder meer door ernstig aangetaste zorg), dat leven ook mogen beëindigen nu ze nog niet al te zeer lijden en in last voor zichzelf en anderen verkeren."

Gevraagd naar een inhoudelijke reactie op de nagelaten verklaring rond hun zelfgekozen dood, laat het CDA weten dat nu niet gepast te vinden. "We zijn in onze gedachten bij de nabestaanden en wensen de familie en vrienden veel sterkte", stelt de partij.

Voltooid leven

Juist de laatste weken is er veel discussie over 'voltooid leven'. Het kabinet wil in overleg met verschillende organisaties een nieuwe wet uitwerken die regelt dat ouderen die vinden dat hun leven voltooid is, onder strikte voorwaarden hulp kunnen krijgen bij levensbeëindiging.

CDA-partijvoorzitter Ruth Peetoom herinnert zich Van der Heijden als een hartstochtelijk en authentiek CDA'er. ''Ik ben diep onder de indruk en ook verdrietig.''

Van der Heijden was vanaf 1970 lid van de Rotterdamse gemeenteraad en Kamerlid van 1982 tot 1998. Hij was onder meer woordvoerder Binnenlandse Zaken, ouderenbeleid, politie en geestelijke gezondheidszorg.

Voorkeursstemmen

Voordat hij de Tweede Kamer in ging, werkte Van der Heijden als journalist voor onder meer De Stem, De Tijd en het weekblad De Nederlandse Gemeente.

In 1998 verliet hij de Tweede Kamer, maar keerde hij dankzij voorkeursstemmen terug in de Rotterdamse raad. Hier maakte hij onder meer deel uit van de commissie die onderzoek deed naar het declaratiegedrag van oud-burgemeester Bram Peper.

Geen toelichting

Van der Heijden verliet de Rotterdamse raad in 2006 definitief. Hij werd voor zijn politieke verdiensten benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Van der Heijdens partner Gonnie, met wie hij in 1963 trouwde, was ook actief in de Rotterdamse gemeentepolitiek.

Volgens het AD willen de nabestaanden van het echtpaar verder geen toelichting geven op de advertentie.