De Europese Unie en Canada denken donderdag toch nog het vrijhandelsverdrag CETA te kunnen ondertekenen. 

Dat liet EU-president Donald Tusk maandag weten na telefonisch overleg met de Canadese premier Justin Trudeau.

"Wij denken dat de top donderdag nog steeds mogelijk is. We moedigen alle partijen aan een oplossing te vinden. Er is nog tijd" zei Tusk. 

De ceremonie dreigde te worden afgelast omdat Wallonië zich ook maandag bleef verzetten tegen het verdrag. Daardoor kan de Belgische premier Charles Michel zijn handtekening niet zetten.

Tusk had België een ultimatum gesteld; maandag moest er een akkoord bereikt zijn over CETA. De 27 andere lidstaten van de EU hebben hun goedkeuring wel al gegeven.

Ook de voorzitter van het Europees Parlement Martin Schulz is optimistisch. In een interview met de Duitse televisie stelde hij dat Europa rekening moet houden met de bezwaren van de tegenstanders van CETA, maar dat de onderhandelingen zullen slagen als "iedereen het hoofd koel houdt".

Arbitragesysteem

De Walen hekelen het arbitragesysteem in CETA, omdat het volgens hen misbruikt zou kunnen worden door Canadese multinationals. 

Met het arbitragesysteem worden geschillen tussen nationale overheden en bedrijven beslecht zonder dat daar nationale rechtbanken aan te pas komen. Zo'n mechanisme is bedoeld om investeringen te beschermen tegen onbetrouwbare overheden. 

Hoewel de oorspronkelijke vorm al flink is aangepast nadat er veel kritiek kwam op deze investeringsbescherming, vrezen de Walen dat multinationals alsnog te veel macht krijgen.

Omstreden verdragen

De handelsverdragen tussen de EU en Canada en tussen de EU en de Verenigde Staten (TTIP) zijn omstreden.

Tegenstanders zijn bang dat ze leiden tot een verlaging van de normen voor voedselveiligheid en het milieu en tot stijgende werkloosheid en aantasting van rechten van werknemers. Voorstanders zeggen dat de verdragen zorgen voor economische groei en een toename van het aantal banen.