De computers van uitvoeringsinstantie UWV kampen veelvuldig met problemen. Ook raakten door storingen rapporteringen van werkzoekenden en berichten zoek.

Onder meer gegevenswijzigingen van werkzoekenden raakten kwijt, volgens NRC

De krant bekeek interne stukken van het UWV waarin de problemen worden opgesomd. Een groot deel van de zoekgeraakte informatie is uiteindelijk weer teruggevonden.

De directie communiceerde naar medewerkers dat als zij uit het zogeheten SONAR-systeem, dat de dienst gebruikt, werden gegooid, zij minstens een kwartier moesten wachten om weer in te loggen. Zo zou ervoor gezorgd worden dat niet te veel mensen tegelijk gaan inloggen. Anders zou het systeem geheel kunnen vastlopen.

Communicatie

NRC publiceerde een deel van de communicatie van de directie aan medewerkers. "We weten, afgezien van de verstoringen van de laatste weken, hoe vaak jullie moeten worstelen met de systemen om het werk te kunnen doen."

Een woordvoerder van het UWV laat aan de krant weten dat wordt gewerkt aan een oplossing. De problemen hebben volgens de woordvoerder geen invloed op betalingen of uitkeringen. Ook werkzoekenden zouden geen last hebben van de problemen.