GRONINGEN - Het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) is zeer ongelukkig met kritiek vanuit het Vaticaan op een nieuwe ethische code voor levensbeëindiging van kinderen in geval van uitzichtloos lijden.

Een bisschop, vertegenwoordigd in de ethische commissie van het Vaticaan, heeft het Groningse ziekenhuis beschuldigd van nazi-praktijken. "Die vergelijking gaat echt veel te ver'', aldus een woordvoerder van het AZG vrijdagmiddag.

Nazi-praktijken

De beschuldiging vanuit het Vaticaan werd door de bisschop gedaan in de officiële krant van het Vaticaan, de Osservatore Romano. Daarin liet de bisschop weten dat de afspraken in het AZG vergelijkbaar zijn met misdaden die na de Tweede Wereldoorlog in Neurenberg zijn bestraft.

Het artikel is geschreven naar aanleiding van het feit dat het AZG als eerste ziekenhuis een protocol heeft opgesteld waarin is vastgelegd hoe artsen moeten handelen bij uitzichtloos lijden.

Te ver

"Onze artsen doen hun uiterste best om mensen beter te maken. Wanneer dat niet meer mogelijk is, proberen ze op andere manieren hulp te bieden. Het gaat echt veel te ver om dan een vergelijking te maken met nazi-praktijken'', aldus woordvoerder Verhagen.

Het is nog niet duidelijk of het Groningse ziekenhuis stappen onderneemt tegen het Vaticaan. Verhagen: "We willen eerst uitzoeken of onze argumenten goed zijn weergegeven. Afhankelijk van de uitkomsten bekijken we of we stappen gaan ondernemen. Maar het is ook mogelijk dat we zullen beslissen dat we onze schouders er over ophalen en ons concentreren op de discussies in Nederland''.