ARNHEM - Een automobilist die in een verkeerd voorsorteervak voor een stoplicht gaat staan om zo voor te kruipen in een file, is een echte hork. Ook de weggebruiker die even een busbaan of een vluchtstrook neemt om sneller op te schieten, loopt in de politieregio Gelderland-Midden kans op een horkenbekeuring.
Gelderland-Midden

Dat blijkt nu de door korpschef C. Bakker bedachte 'horkenlijn' in de politieregio een maand actief is. Gemiddeld bellen politieagenten drie tot vier keer per dag om een horkenovertreding te melden, aldus woordvoerster M. Nauta.

Veruit de meeste meldingen hebben betrekking op gevaarlijke voorkruipmanoeuvres. Het merendeel van de meldingen komt tot nu toe uit de stedelijke gebieden in de regio.

De 'horkenlijn' is bedoeld voor politiemensen die in hun vrije tijd brutale en onbeschofte verkeersovertredingen zien gebeuren. Als ze op dat moment geen tijd of gelegenheid hebben om de overtreder aan te houden, kunnen ze bellen naar een intern telefoonnummer en de informatie doorgeven. Speciale medewerkers zorgen voor de administratieve afhandeling. Ruim driekwart van de meldingen heeft tot nu toe een bekeuring via het Justitieel Incassobureau in Leeuwarden opgeleverd.

Levensgevaarlijk

Bakker kwam op het idee voor de lijn, omdat hij vindt dat onbeschofte weggebruikers te vaak onbestraft blijven. De politie heeft onvoldoende mankracht om voortdurend controles te houden, terwijl horkengedrag op de weg levensgevaarlijk is. Door politiemensen in hun vrije tijd op deze manier in te schakelen, stijgt de kans om betrapt te worden aanzienlijk. Dat is volgens de korpschef gunstig voor de verkeersveiligheid.

Zo'n tien andere korpsen in het land hebben informatie opgevraagd over het Arnhemse project. In Friesland, Brabant Zuid-Oost en Gelderland-Zuid overweegt de politie iets vergelijkbaars in te gaan voeren. Het is de bedoeling dat de 'horkenlijn' in Gelderland-Midden een permanente voorziening blijft. In juni start een drie maanden durende evaluatie om het effect van de lijn te toetsen, aldus woordvoerster Nauta.