ENSCHEDE - Een kwart van de bewoners van de door de vuurwerkramp getroffen wijk Roombeek in Enschede heeft ruim vier jaar na de ramp nog psychische klachten. Bij de autochtone bevolking ligt het percentage op 20 procent, bij de allochtone wijkbewoners zijn de klachten aanzienlijk groter.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het derde gezondheidsonderzoek dat in opdracht van het ministerie van VWS is uitgevoerd onder 2500 inwoners van de getroffen wijk. Het rapport werd vrijdag in Enschede gepresenteerd.

De klachten uiten zich vooral in depressieve gevoelens en angsten. Hoewel bijna 80 procent van de wijkbewoners sinds de vuurwerkramp contact heeft gehad met de hulpverlening, is op dit moment nog maar een minderheid onder behandeling.

Kwetsbaar

Onder de allochtone bevolking zijn de psychische klachten groter dan onder autochtonen. Een duidelijke oorzaak kan de onderzoekscommissie niet geven. "Deze groep is wellicht kwetsbaarder, omdat zij vaker zijn verhuisd", aldus een woordvoerster in een toelichting. Volgens haar is de groep allochtonen wel voldoende bereikt.

Bij de autochtone bevolking kampen vooral wijkbewoners die hun huis hebben verloren, met psychische klachten. Hulpverleners die bij de vuurwerkramp betrokken waren, en passanten hebben bijna geen klachten meer.

RIVM

Het was voor de derde keer dat het ministerie, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Instituut voor Psychotrauma (IvP) een gezondheidsonderzoek hielden. "In eerste instantie nam het aantal klachten snel af, er is nu sprake van een afvlakking. De huidige gezondheidsklachten zijn vaak chronisch", zei P. van der Velden van het IvP in een toelichting. Volgend jaar komt een eindrapport met daarin de belangrijkste conclusies na drie gezondheidsonderzoeken.

De commissie die de drie gezondheidsonderzoeken heeft begeleid, pleit voor een laatste inventarisatieronde als de herbouw van Roombeek is voltooid.

Huisartsen

De huisartsen in Roombeek blijven nog wel een jaar de gezondheidsklachten die gerelateerd zijn aan de vuurwerkramp, in kaart brengen. Door de ramp op 13 mei 2000 kwamen 22 mensen om het leven. Duizend mensen raakten gewond en vijfhonderd woningen werden onherstelbaar beschadigd.