Meer mensen slagen voor Nederlands inburgeringsexamen

Meer mensen die naar Nederland kwamen zijn er in geslaagd om hun inburgeringsexamen met goed gevolg af te leggen. Het percentage geslaagden steeg van 32 procent in april naar 49 procent in oktober.

Dat schrijft minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer.

Volgens hem hebben alle nieuwkomers die verwijtbaar niet op tijd aan hun inburgeringsplicht hebben voldaan een boete gekregen. Als iemand drie jaar na aanvang van zijn inburgeringstermijn het examen nog niet heeft gehaald kan die een boete krijgen tot 1.200 euro.

Volgens Asscher blijven bepaalde groepen achter onder wie vrouwen uit Somalië en Ethiopië. Hij gaat kijken wat hieraan verbeterd kan worden.

De Kamer heeft zorgen over de problemen bij de inburgering en het feit dat te weinig nieuwkomers het inburgeringsexamen halen. De oppositie stelde in een debat in april dat Asscher te weinig daadkracht toonde bij de aanpak van de problemen.

Asscher omarmt nu onder andere een voorstel van PvdA en CDA om inburgeraars kennis te laten maken met de Nederlandse kernwaarden.

Hij start een proef waarbij de cursisten bijvoorbeeld naar COC of het Verzetsmuseum gaan om te leren over waarden met betrekking tot homoseksualiteit of antisemitisme. 

"Je hoort premier Rutte nu alleen maar zeggen wat nieuwkomers allemaal moeten doen. Maar als je trots bent op wat ons in Nederland bindt, moet je dat ook zelf actiever uitdragen. Zo krijgen vluchtelingen een emotionele binding met Nederland", zegt PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch, mede-bedenker van het plan, in AD.

Tip de redactie