AMSTERDAM - Nederland telt in 2015 naar schatting 692.000 mensen die kanker hebben of hebben gehad. De gezondheidszorg is niet voorbereid op deze groep patiënten. KWF Kankerbestrijding heeft overheid en zorgverleners daarom vrijdag opgeroepen op tijd maatregelen te nemen.

Op dit moment leven in Nederland 366.000 mensen met kanker. De werkgroep Prevalentie van kanker van KWF schrijft de enorme toename van het aantal patiënten de komende tien jaar onder meer toe aan de vergrijzing. De ziekte komt immers vooral voor op oudere leeftijd. Artsen slagen er daarbij steeds vroeger in de ziekte op te sporen. Ook kan kanker steeds beter behandeld worden zodat meer patiënten de ziekte overleven.

Nederland moet zich voorbereiden op dit 'kankerprobleem', zegt KWF Kankerbestrijding. "In het licht van de tekorten in de zorg die nu al bestaan, dreigt anders de kwaliteit van de zorg voor kankerpatiënten in de komende jaren ernstig tekort te schieten."