NEW YORK - Ruud Lubbers was volgens een intern onderzoeksbureau van de Verenigde Naties wel degelijk schuldig aan seksuele intimidatie van een 51-jarige collega bij de vluchtelingenorganisatie Unhcr. VN-secretaris-generaal Kofi Annan negeerde de mening van het Bureau voor Intern Toezicht echter en sprak de 65-jarige Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen in juli vrij.

Dat blijkt uit een rapport van het interne bureau dat deze week onder journalisten bij de VN in New York is verspreid. Het integriteitsbureau raadde Annan daarin aan om "gepaste maatregelen" te nemen.

De hoogste VN-baas besloot echter dat de aantijgingen onhoudbaar waren, aldus zijn woordvoerder Fred Eckhard. Dat gebeurde nadat Annan het rapport "zorgvuldig" had gelezen, met Lubbers had gesproken en juridisch advies had ingewonnen. "Hij zei niet dat er geen bewijs was. Hij zei dat de beschuldigingen niet werden gedragen door een wettige basis."

Staflid

De klacht vanwege seksuele intimidatie komt van een Amerikaans vrouwelijk staflid van de Unhcr in Genève. Lubbers zou haar in de billen hebben geknepen, toen zij na een vergadering met stafleden Lubbers' kantoor verliet, kort voor Kerstmis 2003. De vrouw diende de klacht in april in.

Lubbers zelf heeft steeds ontkend iets verkeerd te hebben gedaan. Volgens de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen ging het om een "vriendschappelijk gebaar".

Annan

Annan sprak Lubbers in juli vrij omdat de aanklacht volgens hem niet te bewijzen viel. Hij berispte de voormalige premier van Nederland wel over de manier waarop die de klacht behandelde.

"Hoewel ik de klacht tegen de heer Lubbers ongegrond acht, heb ik hem schriftelijk in de sterkste bewoordingen mijn zorgen overgebracht over het incident en de daarop volgende gebeurtenissen tijdens het onderzoek", aldus Annan in een brief aan het kaderpersoneel van de Unhcr.